θερμοσταθής

θερμοσταθής
-ές
αυτός που έχει ή διατηρεί σταθερή θερμοκρασία («θερμοσταθής κλίβανος»).
[ΕΤΥΜΟΛ. < θερμ(ο)-* + -σταθής < θ. σταθ-, πρβλ. εστάθην τού ίσταμαι «στέκομαι» (πρβλ. ασταθής, ευσταθής)].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • θερμ(ο)- — α συνθετικό λέξεων τής Αρχαίας, Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής, το οποίο προσδίδει στο β συνθετικό τη σημ. «θερμός, ζεστός». Το θερμ(ο) χρησίμευσε και ως α συνθετικό πολλών επιστημονικών όρων τών νεώτερων ευρωπαϊκών γλωσσών (πρβλ. θερμογράφος,… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”